دلایل بی تفاوتی کارکنان و راه های مقابله با آن

دلایل بی تفاوتی کارکنان و راه های مقابله با آن

بی تفاوتی کارکنان یکی از آفت های کار در رستوران است که می تواند به کسب و کار شما صدمات جبران ناپذیری وارد کند. بنابراین لازم است با روش های مختلف انگیزه کارکنان راارتقا دهید و از بی تفاوتی کارکنان پیشگیری کنید. بدون انگیز مناسب بهترین تجهیزات فست فود و تجهیزات رستوران ایتالیایی هم نمی…

همه چیز درباره سالن انتظار رستوران

همه چیز درباره سالن انتظار رستوران

هر رستوران صاحب نامی در کنار تجهیزات رستوران ایتالیایی و تجهیزات فست فود به یک سالن انتظار رستوران مناسب نیاز دارد. وقتی استقبال از رستوران زیاد باشد مشتریان باید درفضای مناسبی منتظر باشند تا میزها خالی شوند. هیچ چیز بدتر از  آن نیست که مشتریان در گوشه خیابان منتظر نوبتشان بنشینند. سالن انتظار و نظارت…