خط مشی تهیه لباس فرم کارکنان رستوران

خط مشی تهیه لباس فرم کارکنان رستوران

شما از کدام دسته مدیران رستوران هستید آیا از آن افرادی هستید که برای صرفه جویی در هزینه ها چند جوان بی تجربه را با مبلغ کم استخدام می کنید و سعی می کنید با تهیه لباس فرم کارکنان رستوران آن ها را متحد و توانمند نشان دهید؟ همانطور که صرفه جویی در انتخاب تجهیزات…