دلایل بی تفاوتی کارکنان و راه های مقابله با آن

دلایل بی تفاوتی کارکنان و راه های مقابله با آن

بی تفاوتی کارکنان یکی از آفت های کار در رستوران است که می تواند به کسب و کار شما صدمات جبران ناپذیری وارد کند. بنابراین لازم است با روش های مختلف انگیزه کارکنان راارتقا دهید و از بی تفاوتی کارکنان پیشگیری کنید. بدون انگیز مناسب بهترین تجهیزات فست فود و تجهیزات رستوران ایتالیایی هم نمی…