چگونه یک صندوقدار رستوران خوب استخدام کنیم؟

چگونه یک صندوقدار رستوران خوب استخدام کنیم؟

صندوقدار رستوران از افرادی است که مستقیما با مشتریان در ارتباط است از این رو در استخدام این افراد باید دقت بسیار زیادی بکار ببرید. نیروهای کاری که به انجام فعالیت های یدی می پردازند باید به نحوی انتخاب شوند که از توانایی جسمی مناسب برخوردار باشند اما صندوقدار رستوران باید دارای توانایی و مهارت…