گزارش سود و زیان رستوران چیست؟

گزارش سود و زیان رستوران چیست؟

گزارش سود و زیان رستوران یا صورت سود و زیان همانطور که از نامش پیداست گزارش سود و زیان رستوران در یک بازده زمانی مشخص است. اگرچه بسیاری از مدیران رستوران ها می دانند که برای موفقیت درکارشان باید از گزارش سود و زیان رستوران سردر بیاورند اما به دلیل چالش برانگیزبودن این گزارش برای…