تکنیک های تاثیر گذار در انبار آشپزخانه

تکنیک های تاثیر گذار در انبار آشپزخانه

برای اینکه سرآشپز مجبور به استفاده از یک سیستم تهدید نشود و همواره انبار آشپزخانه وضعیت خوبی داشته باشد شما باید یک سیستم منظم برای انبار آشپزخانه در نظر بگیرید. درکنار تهیه تجهیزات فست فود و تجهیزات رستوران ایتالیایی لازم است این نکته را درنظر داشته باشیدکه جهت افزایش عملکرد کارکنان انبار آشپزخانه باید از…